Monday, 15 February 2016

ज्ञानरचनावादी वर्ग साहित्य यादी

ज्ञानरचनावादी  वर्ग बनवण्यासाठी आवश्यक साहित्य यादी :-

झाकणे
प्रकल्पासाठी चित्र , कागद
तक्ते
वेगवेगळ्या आकाराच्या प्लास्टिक पिशव्या
प्लास्टिक बॉक्स
पणत्या , सुगडे
रंगीत खडे
गारगोट्या
कापुस
लोहचुंबक
भिंग
दुर्बीण
सेल , बल्ब
सोलर पॉवर
छोटी मोटार
थर्माकोल च्या गोळया
लेस
टाचण्या
स्टेपलर
धान्य, पदार्थ नमुणे
पंचिंग , टोच्या, लेस
शेंगांची टरफले
पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या
वाळलेले भोपळे
विविध बिया
डबे
माऊंट बोर्ड
ड्रॉइंग पेपर
प्रकल्प पुस्तके
चार्ट , चित्र
थर्माकोल शीट
फाईल
फेविकॉल
कटर
कात्री
वेल्वेट कपडा
दाब पिन
मार्कर पेन
स्केच पेन
पट्टी
नोटा सत्यप्रती
डिंक
रंग - ब्रश
चिकट टेप , रंगीत टेप
वेगवेगळ्या आकाराचे बटण , ग्लास,   
     डिश, बॉक्स, ट्रे, बरणी, चमचे, काड्या,
     स्ट्रॉ, मणी,सुई,दोरा, रंगीत दोरे , काचेचे ग्लास , कापड ,
गोट्या
वर्तमान पत्र रद्दी
स्टिकर
प्लास्टर अॉफ पँरीस PUP
खळ
पताका कागद
मार्बल पेपर
काचेच्या पट्या
बांगड्या
बांगडीच्या काचा
मेणबत्या
काडेपेट्या, व काड्या
खोके
सुतळी , तंगुस
चित्रकला वही , पुस्तक
कार्यानुभव वही , पुस्तक
पोस्टकार्ड
बाभळीचे काटे
मोजपात्र
चंचुपात्र , परिक्षा नळ्या
स्प्रे पंप बाटली
खेळणी, प्राणी , वाहणे, डॉक्टर किट, भांडीकुंडी, व इतर मॉडेल
चिमटे
नारळ , करवंट्या
कला , कार्यानुभवासाठी साहित्य
 व इतर आनुषंगिक साहित्य.
`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
१) भाषा
अक्षरकार्ड
शब्दकार्ड
शब्दपट्टया
वाक्यपट्टया
स्वरचिन्हाधारीत शब्द
जोडशब्द
कविताफलक
 इंग्रजी अक्षरे
मराठी-इंग्रजी वाक्ये
 व इतर आनुषंगिक साहित्य.

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
२ )इंग्रजी

इंग्रजी अक्षरे
मराठी-इंग्रजी वाक्ये
Singular-plural
Verb form
Word Hanger
Related words
Rhyming words
Synonymous
Antonyms
Capital-Small letters
Word formation
        And some essential !

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
   
३)गणित

@संख्याकार्ड
@ अंककार्ड
@ भौमितीक आकार
@लहान-मोठा, लांब -आखुड,उंच-ठेंगणा
@नाणी -नोटा
@घड्याळ
@चित्र स्टँम्प
@बेरीज- वजाबाकी मॉडेल
@मनी माळा
@उजळणी अंकात - शब्दात
@चिन्ह +  -  × ÷ = <  >
@ रू १ ते १०००च्या विद्यमान नोटा
@दोन-तीन, चार-पाच, सहा-सात अंकी संख्या घरे
@वर्ग व वर्गमुळ
@ लहान-मोठे संख्या
 व इतर आनुषंगिक साहित्य.